Služ plačící Zemi a budeš šťastný...Sri Chimnoy
Tož vitajte !!!

Jsme parta lidí se společnými zájmy a budujeme svobodné místo pro setkávání, práci i zábavu lidí zdravých a lidí se zdravotním postižením.