Když si něco opravdu přeješ, celý Vesmír se spojí, abys své přání uskutečnil....Paulo Coelho
Tož vitajte !!!

Jsme parta lidí se společnými zájmy a budujeme svobodné místo pro setkávání, práci i zábavu lidí zdravých a lidí se zdravotním postižením.