2016 / 2017 - Zima
Sem vložte podnadpis

Vánoční dílna DDM Kyjov

Prosinec 2016

Návrhy srubů na farmu 2016

prosinec 2016

Náš 1. článek v regionálním zpravodaji

Prosincová dílna 2016 na DDM Kyjov

Do nového roku 2017 přejeme

  ZDRAVÍ - PŘÍTOMNOST - HOJNOST :)

Cvičme v rytme :)

leden 2017

Na hokeji aneb pánská jízda

leden 2017

Bowlingování

únor 2017

Umělecko-řemeslná dílna (DDM Kyjov)

leden - únor 2017