O nás


Začalo to Partou z Boršova...

V roce 2015 se nevšedním způsobem potkali žáci, rodiče a zástupci jedné praktické školy. Zažili spolu mnohé a bylo jim spolu dobře. Zjistili, že škola života je nejlepší učitelka.  

V rámci dobrovolnického projektu Praktická škola pro život (Vilímek, 2015) se společně naučili vyrábět např. hmyzí hotel, ptačí krmítka, zrcadla s dřevěným rámem, umělecké dárkové předměty (korálkování, malování na sklo, práce s papírem a textilem). Dále získali základy pěstování a sběru ovoce, zeleniny a bylinek. Také si vyzkoušeli úklidové a zahradní práce v reálných pracovních podmínkách, pořádali výlety, trávili společné chvíle s rodinami, v přírodě a všude tam, kde se cítili dobře...

Farma Sen aneb pokračujeme

A jednou jsme se rozhodli, že by se chtěli setkávat i po skončení praktické školy. A začal se rodit sen - FARMA SEN - sociální farma aneb komunitní centrum v přírodě.

A tak se začalo rodit svobodné místo pro setkávání, práci i zábavu lidí zdravých a lidí se zdravotním postižením. S uvědoměním, že každý je odlišný (vzhled, myšlení, cítění, zdavotní stav, rodinné a sociální zázemí apod.) a to se stalo výzvou k společnému učení a růstu.

Hlavní cílovou skupinou komunitního centra jsou lidé - nadšenci pro přírodu a komunitu, dospělí lidé s mentálním postižením a lidé s poruchami autistického spektra, kteří po skončení školy (základní, střední nebo vysoké) hledají velmi obtížně pracovní uplatnění.

Chceme vytvořit příležitost pro pracovní uplatnění v následujích třech klíčových oblastech:

1)  Kultivace a pěstování - ruční práce v přírodě, ovocné keře a stromy, sezónní zelenina, bylinné záhony.

2)  Chov - v první fázi především ovce, později kozy a možná i koně.

3)  Stavební a řemeslné práce - dřevo, kámen, papír, textil, hlína a sklo.

Postupně chceme nabídnout naše produkty a služby v mikroregionu Podchřibí (okolí Vřesovic u Kyjova). Naším cílem je se uživit prací a žít zábavou.

SKUPINOVÁ PRAVIDLA SPOLUPRÁCE - FARMA SEN

Většinu již zavádíme v praxi postupně několik let, přidáváme nové a vybrušujeme...

 • Začínáme komunitním kruhem - sdílíme své pocity, názory, zážitky.
 • Když nechci, nemám náladu, nemusím nic říkat.
 • Nasloucháme ostatním a necháme je domluvit.
 • Respektujeme odlišné názory druhých.
 • Chováme se k sobě přátelsky, s důvěrou a pomáháme si.
 • Když něco potřebujeme, tak si o to slušně řekneme (prosíme, děkujeme).
 • Mluvíme každý za sebe, ne za skupinu ("já si myslím, cítím, potřebuji, přeji...).
 • Učíme se omluvit za chyby a ocenit se za to, co se povedlo.
 • Pracujeme, abychom se naučili nové dovednosti a skupinové spolupráci.
 • Chováme se zodpovědně k sobě, skupině i okolní přírodě.
 • Chráníme zdraví vlastní i svých bližních.
 • Druhým se škodolibě neposmíváme, neshazujeme, neponižujeme.
 • Nemluvíme sprostě a neubližujeme si.
 • Nebereme ostatním věci bez dovolení.
 • Když jsme nemocní, jsme doma a léčíme se. Sdílení nemocí do týmu nepatří.
 • Za porušení pravidel - více práce, fyzické cvičení, méně výhod.

Pozn. Pravidla se vytvářejí na základě návrhů členů skupiny (některá vznikla před třemi lety v Praktické škole) a návrhů obecných pravidel pro týmovou spolupráci a pravidel komunitního kruhu.